G.
Galiba kelimeleri netleştirmekle başlıyor davranışların netleşmesi. Yani bütün davranış biçimini sadeleştirmek… kelimelerle başlıyor.

%d bloggers like this: