180319

Ellerini gökyüzüne uzat, avuçlarını aç, bileklerinden kavra tüm ihtimalleri ve göğüs kafesinden içeri sok.

161207

Kuşlar ve kuzular nefes alanı bulamadıklarından siliniyorlar hayatımızdan. Çirkin ve çarpık yapıların arasına serpilmiş imgeleri kalıyor geriye. Bir kuşun neye benzediğini hatırlamak için bu imgelere bakmamız gerekecek bir gün. Çok uzak olmayan bir...

160310

Boyut değiştirir gibi yok oluyoruz birbirimizin hayatından. Birileri bizi oyalarken, birileri yok oluyor. Bir bakıyoruz yok. Bir bakıyorum yokum.

160222 Özlemek üzerine

Göğüs kafesimi iten soğuk bir taş var ve anılarım değer değiş tokuşu yapıyorlar kendi aralarında. Bu değişime şaşırdıkça gelecekte masumlaştığımı hissediyorum. Şimdi gözlerimin içine anlayan gözlerle bakardın ve ben anladığına inanırdım. Neden böyle söylediğimi...

151115

Önceliklerimizi de belirleyebildiğimize göre daha gerçekçi bir simülasyona dönüşüyor. Gerçekçi ve gerçek arasındaki farkı görebiliyor muyuz?