Ms Goulding Chronology

breathe, think, record, repeat...

Month

November 2015

151129 Netherlands

What if there were no pictures…

151115

Önceliklerimizi de belirleyebildiğimize göre daha gerçekçi bir simülasyona dönüşüyor. Gerçekçi ve gerçek arasındaki farkı görebiliyor muyuz?

© 2018 Ms Goulding Chronology — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑